Strona znajduje się w archiwum.

KWRIST (7) - informacja/protokół

19 lipca 2017 r.

Protokół z posiedzenia KWRiST pobierz

Załącznik 1 pobierz

Załącznik 2 pobierz

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wraz z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego reprezentującym Związek Województw RP, współprzewodniczył lipcowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia przyjęto projekty ponad 20 aktów prawnych, w tym projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz pakiet rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących wymagań wobec szkół i placówek, poradni pedagogiczno-psychologicznych i organizacji roku szkolnego.

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło informację na temat działań podejmowanych przez powiaty w związku z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, natomiast Ministerstwo Środowiska na temat planowanych działań edukacyjnych w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego segregowania odpadów.

film MŚ pobierz

Kolejne posiedzenie odbędzie się 30 sierpnia.

 • posiedzenie KWRiST 19.07.2017
  posiedzenie KWRiST 19.07.2017
 • posiedzenie KWRiST 19.07.2017
  posiedzenie KWRiST 19.07.2017
 • posiedzenie KWRiST 19.07.2017
  posiedzenie KWRiST 19.07.2017
 • posiedzenie KWRiST 19.07.2017
  posiedzenie KWRiST 19.07.2017

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę