Zespól ds. Edukacji Kultury i Sportu (3)- porządek obrad

19 marca 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

 

godz. 12.00 w siedzibie MEN. (godzina zmieniona z  wcześniejszej 11.00)

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkó
  6. „Kryteria” podziału rezerwy 0,4% na rok 2019.
  7. Sprawy różne;
  1. Związek Miast Polskich  dot. sytuacji finansowej w polskiej oświacieb
  2. .Związek Miast Polskich dot. problematyki roszczeń przedszkoli niepublicznych o tzw. zaniżone dotacje ze strony jst.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę