Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (4)- porządek obrad

16 kwietnia 2019

godz. 14.00 w MF.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika – wysłano dn. 2.04.br.
  2. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  (UD472) – wysłano dn. 8.04.br.
  3. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  (UD473) – wysłano dn. 8.04.br.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości– wysłano dn. 8.04.br.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny – wysłano dn. 8.04.br.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny – wysłano dn. 8.04.br.
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej– wysłano dn. 8.04.br.
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wysłano dn. 8.04.br.
  9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wysłano dn. 8.04.br.
  10. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę