Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Statystyki Publicznej (6)- obieg.

14 czerwca 2019

Projekt rozporządzenia RM w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Projekt uzgodniony na KWRIST 26.06.br.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę