KWRiST - tryb obiegowy

4 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę