Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

strona rządowa

 1. Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący Zespołu
 2. ____________________________, Komenda Główna Policji
 3. nadbryg. Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 4. Ireneusz Kawałek, Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. ____________________________, Ministerstwo Sprawiedliwości
 6. Małgorzata Terlikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 7. Grzegorz Ziomek, Dyrektor  Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

strona samorządowa

 1. Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy, Związek Miast Polskich, Wspólprzewodniczący Zespołu
 2. Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina, Związek Miast Polskich
  Zastępca:Beata Sokołowska, Burmistrz Białej Pilskiej, Związek Miast Polsich
 3. Dariusz Wróbel, Zastępca Burmistrza Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich
 4. Dariusz Kubus, Wójt Gminy Andrespola, Związek Gmin Wiejskich RP
 5. Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski, Związek Powiatów Polskich
  Zastępca: Adam Korta, Starosta Bocheński
  Zastępca: Tomasz Tamborski, Starosta Kołobrzeski

  Zastępca: Małgorzata Tudaj, Starosta Kędzierzyński-Kozielski
  Zastępca: Marek Antoni Wysocki, Wicestarosta Piski
  Zastepca: Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski
 6. Karolina Kossowska-Raczek, Sekretarz Województwa Śląskiego, Związek Województw RP
  Zastępca: Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP
 7. Włodzimierz Patalas, Sekretarz Miasta Wrocławia, Unia Metropolii Polskich
  Zastępca: Krzysztof Karpieszuk, Sekretarz Miasta Białegostoku

stan: 15.02.2019 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę